BLI MEDLEM

VI VIL LYKKES MED INTEGRERING

Medlemskap er åpent og frivillig for alle Banyabwisha familiene.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemskontingent blir fastsatt av årsmøtet.

Medlemmer som ikke respektere sin kontingentforpliktelse i mer enn ett år, kan miste sin stemmerett og andre rettigheter eller medlemsbistand ytet av foreningen.

Hver Munyabwisha som melder seg inn som medlem er beregnet som medlem.