KINYABWISHA

TURISHIMYE CANE KO IKINYABWISHA NIKISWAHILI CO MURI CONGO KIJE MURI PROGRAMU YA IMDI YUMWAKA GWA 2022 YOGUSHAKA IBITEKEREZO!!!

YEGOOOO!! 

- Soma byinshi hano


Vision yacu ni:

Tushaka gufasha abanyamuryango bacu kubahereza amahigwe go kubaho neza, kubigisha umco n'akarande ko mu kino gihugu, gubahereza inama no kubavugira mu bintu binyuranye.

IYANDIKISHE UJY'UBONA AMAKURU MASHASHA