Ubunyamuryango

DUSHAKA KO BURI WESE YISANGA MU MUCO

Kuba umunyamuryango birafunguye kuri buri muntu uvugaga ikinyabwisha, kubushake kumiryango yose y'banyabwisha muri Norvège.

Abanyamuryango bose bafite uburenganzira bwo kujya munama ya buri mwaka,

Bafite uburenganzira bwo gutora.

Abanyamuryango nibo bafite ijambo kubuyobozi bwabo.

Bemerewe imyanya y’icyizere mw'ishyirahamwe.

Amafaranga yo kuba umunyamuryango agenwaga ninama yumwaka.

Abanyamuryango batubahirizaga inshingano z’umusanzu y’abanyamuryango mu gihe kirenze umwaka bashobora gutakaza uburenganzira bwabo bwo gutora n’ubundi burenganzira cyangwa ubufasha butangwaga n’umuryango.

Buri munyabwisha wanditswe nkumunyamuryango abarwa nkumunyamuryango.