URUBYIRUKO-Kinyabwisha Garage

URUBYIRUKO RWACU MU UBUMWE

TWESE HAMWE DUSHOBORA KUBAKA URUBYIRUKO RWIMBARAGA

IBIRIHO BISHASHA

Hano ura hasanga gahunda nshansha z'urubyiruko ku rwego rigihugu hamwe na za kommune.

Karibu.

INYIGISHO ZACU KU RUBYIRUKO

Hano uraza kuhasanga inyigisho z'urubryiruko zitandukanye.

Kurikira.