Gahunda nibyigwa

INYIGISHO ZACU KU RUBYIRUKO

Hano uraza kuhasanga inyigisho z'urubryiruko zitandukanye.

Kurikira.

GAHUNDA ZACU

Hano ura hasanga gahunda nshansha z'urubyiruko ku rwego rigihugu hamwe na za kommune.

Karibu.