Medlemskap og donasjoner

Medlemskap i Ubumwe Family 

Medlemskap / Generelle vilkår

  • Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.

  • Medlemskap i foreningen krever at medlemmet identifiserer seg sjøl som norsk-kongoleser eller kongoleser
  • Medlemskap i foreningen krever at medlemskapet godkjennes av foreningens styre med alminnelig flertall
  • Medlemskapet varer i 12 måneder fra kjøpsdato.

  • Medlemskapet er gyldig først når kontingenten på minimum kroner 250, er innbetalt. Dersom medlemskontingent ikke er innbetalt i henhold til forfall kan det medføre tap av rettigheter og medlemsfordeler.

  • Som medlem kan du når som helst si opp sitt medlemskap.

  • Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til medlemsservice sin e-postadresse som er info@ubumwefamily.no

  • Det er ingen angrerett på betalt medlemskap, og ved oppsigelse vil ikke medlemskontingenten bli refundert.

  • Medlemskap i foreningen krever at man er enig i foreningens verdigrunnlag som består av 4 hovedpunkter:

         1. Ubumwe Family er imot alle former for tribalisme og sekterisme.

         2. Ubumwe Family er for demokratiske rettigheter, frihet, og likhet for alle, uavhengig av kjønn, eller religion.
         3. Ubumwe Family er imot enhver form for diskriminering og intoleranse.


Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.