salgsvilkår på nettsiden

BETALINGSVILKÅR

Medlemskap i foreningen er først gyldig når kontingenten på minimum kroner 250,- er betalt.

Per dagsdato er Medlemskontingenten er satt på 250 kroner/ Medlem fra 18 år gammel.

Når vi mottar dette utfylt skjema og godkjenne ditt medlemskap, starter ditt medlemskap fra velkomsbrev dato.


  • Du må være fylt 18 år for å kunne melde deg som betalendemedlem hos UBUMWE FAMILY.
  • For at du skal føle deg trygg når du bruker vår betalingsløsninger, så har vi valgt sikre betalingsalternativer.
  • Har du spørsmål angående sikkerheten, eller vil vite mer om betalingsalternativene vi tilbyr, kontakt vår Medlemsservice på e-post


  • Vipps og faktura

 Betaling av medlemskontingenten skal gjøres enten med Vipps eller forsendelse av års medlemskapsfaktura.

 Vær oppmerksomt på at ved forsendelse av faktura påløper fakturagebyr


  • Skattefradrag

Det gis fradrag for gaver gitt til Ubumwe Family og andre gaver gitt til norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er godkjent av skattemyndighetene i henhold til til enhver tid gjeldende skattelovgivning.
Fra juni 2020 må gaven være på minst 500 kroner for å få fradrag.
Maksimalt fradrag for gaver til UBUMWE FAMILY og andre godkjente norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn er i dag 50 000 kroner årlig.
Gavene meldes elektronisk til Skatteetaten av Ubumwe Family ved hjelp av givernes identifikasjonsnummer, som enten er et fødselsnummer eller et organisasjonsnummer.
Giveren er personlig ansvarlig for at Ubumwe Family har registrert et gyldig identifikasjonsnummer i sine systemer.
Ytterligere informasjon kan gis ved å kontakte info@ubumwefamily.no

unsplash