Medlemskap i UBUMWE

MEDLEMSKAPSKJEMA

 
 
Mann/Umugabo/Mwanaume
Kvinne/Umugore/Mwanamuke
 
 
 
 
 
 
Ingen/ Ntawe/ Hakuna
1
2
3
4
5
6
7
8
 
JEG GODTAR
 
 

VI VIL LYKKES MED INTEGRERING


Medlemskap er åpent og er frivillig for alle kongolesiske familier som snakker Swahili og Kinyabwisha i Norge.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemskontingenten dekker tilgang til vår solidariske og veiledningsmøtene i hele Norge og andre medlemsfordeler.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter. 

Medlemskontingent blir fastsatt av årsmøtet.

Medlemmer som ikke respektere sin kontingentsforpliktelse i mer enn ett år, kan miste sin stemmerett og andre rettigheter eller medlemsbistand ytet av foreningen.

Medlemskap i foreningen er først gyldig når kontingenten på minimum kroner 250,- er betalt.

Per dagsdato er Medlemskontingenten er satt på 250 kroner/ Medlem fra 18 år gammel.


Når vi mottar dette utfylt skjema og godkjenne ditt medlemskap, starter ditt medlemskap fra velkomsbrev dato.

Ved å sende inn dette skjemaet godtar jeg UBUMWE FAMILY vilkår og betingelser.