Nasjonalbrukerundersøkelse2022

Endelig!

IMDi vil gjennomføre en ny nasjonal brukerundersøkelse i perioden september-desember 2022. Det er også behov for å innhente data for alle deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, det vil si også deltakere som ikke deltar i introduksjonsprogram.

Fred B. Mpinga, leder av Ubumwe Family fikk være med på å oversette og inspilling av kommende Brukerundersøkelse på både Lingala, Swahili, Kinyabwisha og Kinyamulenge. Vi håper dette gir våre medlemmer en mye enklere måte av forståelse før de delta.

Brukerundersøkelsen for 2022 vil derfor utvides til å også omfatte alle deltakerne i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Undersøkelsen vil gjennomføres i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Her finner du indikatorer for nytte, motivasjon og trivsel på kommunenivå. Den enkelte kommune har tilgang til egen kommunerapport gjennom


Se også hvordan du kan svare på undersøkelse i denne VIDEO HER