Amategeko go kwishurura ubunyamuryango

AMABWIRIZA GO KWISHYURA

Kuba umunyamuryango mu muryango g'Ubumwe bifite agaciro iyo wishyuye amafaranga g'umunyamuryango gatari munsi ya NOK 250 umuntu wese uri hejuru y'imyaka 18
Guhera 01.05.2024, amafaranga g'ubunyamuryango gashyizwe kuri NOK250/ ku munyamuryango kuva kumyaka 18.
Iyo twakiye ifomu yawe yokuba umunyamuryango, ubuyobozi bukwemeza kwitariki twakiriyeho umusanzu gwawe.


 • Ugomba kuba ufite imyaka 18 ngo wiyandikishe nkumunyamuryango w'UBUMWE FAMILY.
 • Kugirango wumve ufite umutekano igihe uri gukoresha systemes dukoreshaga kwakira umumusanzu gwawe gwamafaranga, twahisemo uburyo bwo kwishyuriraho bwizewe.
 • Niba ufite ibibazo bijyanye numutekano gwamafaranga, cyangwa ushaka kumenya byinshi kubyerekeye uburyo bwo kwishyuriraho dutanga, hamagara Serivisi zacu zabanyamuryango ukoresheje imeri


  • Vipps cyangwa fagitire

  Kwishura amafaranga g'ubanyamuryango bigomba gukorwa hakoreshejwe Vipps cyangwa ukohereza fagitire yumwaka.


  • Kugabanyirizwa imusoro/Skattefradrag

  Igabanywa ryimosoro ritangwaga kumpano zahawe Umuryango Ubumwe nizindi mpano zihabwa iyindi miryango yabakorerabushake muri Novège nomumahanga, nimiryango y’amadini yemewe n’urwego w’imisoro (Skatteetaten) hakurikijwe amategeko g’imisoro akurikizwa igihe icyo ari cyo cyose.
  Kuva mukwezi kwagatandatu umwaka 2020, impano cyangwa umusanzu gwawe gugomba kuba afazali KR500 kugirango wemererwe gusaba kugabanyirizwa umusoro.
  Igabanywa ntarengwa ryimpano ku UBUMWE FAMILY nagandi mashyirahamwe gemewe muri Norvège no mumahanga namadini kuri ubu ni NOK 50.000 buri mwaka.


  UBUMWE FAMILY tugomba kumenyesha cyangwa gutanzaza mpano cyangwa umusanzu bwawe ibiro bishinzwe kwishuza imisoro (Skatteetaten) muburyo bwikoranabuhanga cyangwa buri electronic dukoresheje nimero y'ibanga y'umunyamuryango (Fødselsnummer),

  Umunyamuyango ashinzwe ku giti cye guha Ubumwe Family amakuru yuko asaba kugabanyirizwa imisoro akoresheje nimero ye y'ibanga iri muri system zayo.
  Andi makuru arashobora gutangwa utwandikiye kuri info@ubumwefamily.no

  unsplash